Najnowsze wpisy


cze 08 2011 nfbjd
Komentarze: 3

Panel zawartości. 3 Select folder Lessons i chce File > dodawać do Favorites. Dodając pliki, foldery, ikony aplikacji i inne majątki, że używasz często do Favorites  panel pozwala tobie uzyskać dostęp do ich szybko. ? Zauważ: Możesz też  otwarty Łódź kurs fotografii Bridge około  wybierając File > Browse  W Bridge. 14 Lesson 1 poznający obszar roboczego  4 Select tabulator Favorites, by otworzyć panel i kliknąć folder Lessons, by otworzyć to. Wtedy, w Content panelu, klikniętym podwójnie na Lesson01 folderze. Podglądy kciukowego paznokcia zawartości folderu ukazują się w Content panelu. 5 kliknięty podwójnie na 01A_Start.kciukowy paznokieć psd w Content panelu, by otworzyć plik, albo wybierz kciukowy paznokieć i zechciej File > Open. 01A_Start.obraz psd otwiera się w Fotografia ślubna łódź. Zostaw Bridge otwierają się; użyjesz tego do  ulokuj się i otwórz pliki później w tej lekcji. Bridge Łódź kurs fotografii jest dużo więcej niż dogodny wizualny interfejs dla

fotografzosia : :
cze 08 2011 vfdjure
Komentarze: 4

wybierz Window > Frame Application. fotograf łódź Aby użyć nowego  interfejs tabbed, musisz mieć ramę podania umożliwioną. Dodatkowo, możesz umożliwić i uczynić niezdolnym bar podania. Ta książka przyjmuje, że ty jesteś  używając bar podania. Na Fotografia łódź, rama podania trzyma obraz, panele i bar podania razem. 3 Choose File > Open i nawigować do Lessons / Lesson01 folderu że skopiowałeś  do twojego napędu dysku twardego od Kursy fotografii łódź CD.  4 Select 01A_End.plik psd i kliki Open. Klik OK, jeśli widzisz Embedded  Okienko dialogowe Mismatch profilu. 01A_End.plik psd otwiera się w jego własnym oknie, zawołanym okno obrazu. Koniec  pliki w tym pokazie książki ty coś co tworzysz w różnych projektach. W tym pliku, obraz zabytkowego samochodu został poprawiony bez prześwietlania przedniego światła. 5 Choose File > Close, albo klikać zamknięty guzik na pasku tytułowym obrazu  okno. ( Nie zamykaj Fotografia ślubna łódź.) Kursy fotografii łódź 13 

fotografzosia : :
cze 08 2011 bhfdiue
Komentarze: 4

Otwieranie pliku z Łódź kurs fotografii Bridge  W tej książce, będziesz pracował z różnymi plikami początku w każdej lekcji. Możesz zrobić kopie  tych plików i uratuj ich pod różnymi imionami albo miejscami, albo możesz pracować  według oryginału pliki początku i wtedy skopiuj ich od CD znów jeśli chcesz  świeży początek. Ta lekcja zawiera trzy pliki początku. W poprzednim ćwiczeniu, użyłeś Open rozkazu, by otworzyć plik. Teraz będziesz  otwórz inny plik używający Łódź kurs fotografii Bridge, wizualna przeglądarka pliku, która pomaga wziąć zgadywankę  z znajdowaniem modułu sterującego, który potrzebujesz. 1 Click guzik Bridge Launch ( ) w barze podania. Jeśli ty jesteś podpowiedziany by  umożliw rozszerzenie Fotografia ślubna łódź w Bridge, kliknij OK. Bridge Łódź kurs fotografii otwiera się, pokazując zbiór paneli, menu i guzików. 2 From panel Folders w wyższy - lewym kącie, przejrzyj do folderu Lessons  skopiowałeś od CD na twoim dysku stałym. Folder Lessons ukazuje się w 

fotografzosia : :